Xuất khẩu than điện cực của Ấn Độ tăng 28% trong năm 2021 nhờ nhập khẩu tăng từ Mỹ

Năm 2021, ba quốc gia nhập khẩu hàng đầu từ Ấn Độ là Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Ai Cập. Trong khi xuất khẩu sang Ai Cập vẫn ổn định ở mức khoảng 7.500 tấn, khối lượng sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 9.450 tấn (6.728 tấn) và Mỹ ở mức 9.286 tấn (5.275 tấn), tăng lần lượt 41% và 76% so với cùng kỳ năm ngoái.