Hội nhập

  • No categories
Hội nghị Doanh nghiệp Ấn Độ – CLMV lần thứ 6 , ngày 3-4 tháng 12 năm 2020

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Hội nghị Doanh nghiệp Ấn Độ – CLMV lần thứ 6 (Cam-pu-chia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam): Xây dựng Cầu nối cho Phát triển Kiến tạo dự kiến tổ chức ​​từ ngày 3-4 tháng 12 năm 2020, thông qua CII HIVE – một nền tảng trực tuyến bởi Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Thương mại và Công nghiệp, Chính phủ Ấn Độ.