Hội nhập

  • No categories
Thư mời tham dự diễn đàn Việt Nam – Hoa Kỳ 2019

Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là đối tác kinh tế – thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Với mục đích cung cấp thông tin, cập nhật tình hình chính sách, đưa ra những phân tích, đánh giá về những khó khăn, thách thức cũng như cách nắm bắt cơ […]