Worldsteel: Triển vọng ngắn hạn 2021

Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) đã phát hành bản cập nhật về Triển vọng ngắn hạn cho năm 2021 và 2022. Worldsteel dự báo rằng nhu cầu thép sẽ tăng 4,5% trong năm 2021 và đạt 1.855,4 triệu tấn sau khi tăng trưởng 0,1% vào năm 2020. Năm 2022, nhu cầu thép sẽ tăng thêm 2,2% lên 1.896,4 triệu tấn. Dự báo hiện tại giả định rằng, với sự tiến bộ của việc tiêm chủng trên toàn thế giới, sự lây lan của các biến thể virus COVID sẽ ít gây tổn hại và gián đoạn hơn so với các đợt trước.