Hội nhập

  • No categories
Mời tham dự Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia”

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, nhằm tuyên truyền, giới thiệu về các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại tự do (FTA) nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác (FTA ASEAN+), nâng cao nhận thức cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khai thác, tận dụng tối đa những cơ hội kinh doanh, lợi ích kinh tế do các hiệp định này mang lại, Bộ Công Thương (Vụ Chính sách thương mại đa biên) chủ trì tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia”

Hội thảo trực tuyến AJSI 2024 – Đạt được trung hòa carbon trong ngành thép

Sáng kiến Thép ASEAN-Nhật Bản (AJSI) là một sáng kiến công tư được triển khai vào năm 2014 bởi Viện gang thép Đông Nam Á (SEAISI) và Hiệp hội gang thép Nhật Bản (JISF), nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và từ đó góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong ASEAN.