Hội nhập

  • No categories
Hội thảo thị trường thép Châu Á 2018

Ngày 18-19/04/2018, Hiệp hội Thép Việt Nam đã phối hợp với Kallanish, công ty chuyên phân tích cung cấp các thông tin về thị trường thép và năng lượng tổ chức Hội thảo về “Thị trường thép Châu Á 2018” tại Khách sạn Lotte Legend, Tp. Hồ Chí Minh. Về phía Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Sưa- Phó Chủ tịch Hiệp hội cùng với Ông Lê Việt – Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam, và đại diện Lãnh đạo một số công ty thành viên Hiệp hội tham dự.