Hội nhập

  • No categories
Các đại biểu tham dự hội nghị và triển lãm thép 2023
Hội nghị và triển lãm ngành thép Đông Nam Á 2023 tại Manila, Phillipines

Từ ngày 22 – 25/5/2023 tại Sofitel Philippine Plaza Manila, Philippines, hội nghị và triển lãm ngành thép Đông Nam Á với chủ đề “Đẩy nhanh tiến độ thông qua phát triển bền vững trong ngành thép ASEAN (Số hóa, Công nghệ và Đổi mới)”. Hội nghị và triển lãm là cơ hội kết nối ngành thép các nước trong khu vực về thị trường, công nghệ kỹ thuật trong xu hướng phát triển chung toàn cầu. Đây là hội nghị thép lớn nhất Đông Nam Á hàng năm, được tổ chức luân phiên qua 06 quốc gia sản xuất thép lớn của khu vực.

Hội nghị và triển lãm ngành thép Đông Nam Á 2023 tại Manila, Phillipines
Các đại biểu tham dự hội nghị và triển lãm thép 2023

Từ ngày 22 – 25/5/2023 tại Sofitel Philippine Plaza Manila, Philippines, hội nghị và triển lãm ngành thép Đông Nam Á với chủ đề “Đẩy nhanh tiến độ thông qua phát triển bền vững trong ngành thép ASEAN (Số hóa, Công nghệ và Đổi mới)”. Hội nghị và triển lãm là cơ hội kết nối ngành thép các nước trong khu vực về thị trường, công nghệ kỹ thuật trong xu hướng phát triển chung toàn cầu. Đây là hội nghị thép lớn nhất Đông Nam Á hàng năm, được tổ chức luân phiên qua 06 quốc gia sản xuất thép lớn của khu vực.