Hội nhập

  • No categories
Hội thảo “Ngành thép và các ngành công nghiệp sử dụng thép- Thúc đẩy hợp tác chuỗi công nghiệp thép giữa Việt Nam & Đài Loan”

Ngày 14/9/2018, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) và Hiệp hội Thép Đài Loan (TSIIA) cùng với Trung tâm Nghiên cứu Đài Loan- ASEAN (TASC) thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Chung Hua, và Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (INAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Ngành thép và chuỗi các ngành công nghiệp sử dụng thép- Tăng cường hợp tác phát triển giữa Việt Nam & Đài Loan”