Tập đoàn Hoa Sen không bị ảnh hưởng mức thuế thép cao vào Mỹ

Tập đoàn Hoa Sen cho biết đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp để đáp ứng tất cả các yêu cầu của DOC… Một trong những chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen là đi bằng cả hai chân: Thị trường nội địa và thị […]