Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài. Sau đây là một số thông tin liên quan đến vụ việc:

Thị trường thép tuần 25/7 đến 29/7/2016

Thị trường thép tuần 25/7 đến 29/7/2016

Giá nguyên liệu sản xuất thép SAMPLE PRICE SNAPSHOT JUL 28   +/- % US domestic HRC – EXW Indiana, $/s.ton  610 – 630  d 0.00  0.0%  CRC – EXW Indiana, $/s.ton  820 – 840  d 0.00  0.0%  Rebar – EXW US Southeast, $/s.ton  520 – 550  d 0.00  0.0%  Shredded Midwest US – delivered, $/l.ton  240 – 245  d 0.00  0.0%  N.Europe […]

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh tham gia TPP

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh tham gia TPP

(ĐCSVN) – Ở nước ta, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Trước khi tham gia Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), nước ta đã tiến hành tái cơ cấu DNNN, và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Khi tham gia TPP, đây vừa là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để nâng cao hiệu quả cải cách DNNN.

Thép Dana - Ý
Thép Việt Ý
Tập đoàn Hòa Phát
CSVC
Ong thep190
Tôn Nam Kim
Vingal
TLTN
Thép KSCV
Hoa sen
Fomosa
Logo Ton Dong A
SeAH