Hội nhập

  • No categories
Hội thảo “Công nghệ thép thân thiện với môi trường cho các dự án xây dựng”

Hội thảo với mong muốn giới thiệu và thúc đẩy nhu cầu sử dụng vật liệu thép thân thiện với môi trường, tăng cường ứng dụng thép kết cấu trong xây dựng hạ tầng, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, đồng thời góp phần tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất thép kết cấu Việt Nam trong tương lai.

Thông tin về Quy định Chứng nhận sản phẩm bắt buộc, giám sát thị trường và thực thi đối với sản phẩm ống thép của Philiippines

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức thương mại thế giới WTO, ngày 04/8/2023, Phillippines đã gửi thông báo số G/TBT/N/PHL/222/Add.3 cho các nước Thành viên WTO về việc nước này đã ban hành Thông tư ghi nhớ (Memorandum Circular) số MC 23-07 series 2023 quy định thực thi Điều khoản thời gian chuyển tiếp đối với Quy định Chứng nhận sản phẩm bắt buộc, Giám sát thị trường và Thực thi đối với Ống thép hàn đen mạ kẽm nhẹ – Black and galvanized longitudinally welded lightweight steel tubes theo MC 22-14 series 2022. Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.