Tổng quan thị trường thép toàn cầu – Tháng 12/2018

Một năm nhiều sự kiện đã kết thúc lặng lẽ, Quý 1 không chắc chắn.
Một năm đầy biến động trên thị trường thép toàn cầu đang đi đến hồi kết yên ắng. Hoa Kỳ thay vì Trung Quốc đặt ra nhiều chương trình trong năm nay, với kết quả từ cuộc điều tra Mục 232 được chờ đợi từ lâu dẫn đến thuế nhập khẩu 25% được áp đặt đối với nhập khẩu thép vào Mỹ.