Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 3/2019 và Quý I năm 2019

Ngành công nghiệp tăng 8,95% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,14 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 12,35%,. Đến cuối quý 1 năm 2019, thị trường thép toàn cầu được đánh giá là tạm duy trì ổn định.