Trích yếu Quyết đinh V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thương
Kí hiệu 3948/QĐ-BCT
Loại Văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành Bộ công thương
Người kí Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày hết hạn 30/09/2016

Download60
Stock
File Size1,020.28 KB
Create Date19/10/2016
Download

cùng danh mục