Trích yếu Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Kí hiệu 32/2013/TT-BTNMT
Loại Văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người kí Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường
Ngày hết hạn 25/10/2013

Download68
Stock
File Size476.50 KB
Create Date19/09/2016
Download

cùng danh mục