Trích yếu THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÉP
Kí hiệu Số: 20/2016/TT-BCT
Loại Văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ công thương
Người kí Bộ Trưởng: Trần Tuấn Anh
Ngày hết hạn 20/09/2016

Download90
Stock
File Size134.50 KB
Create Date29/09/2016
Download

cùng danh mục