Trích yếu Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
Kí hiệu 14/2015/TT-BKHĐT
Loại Văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người kí Nguyễn Văn Hiếu
Ngày hết hạn 17/11/2015

Download77
Stock
File Size2.91 MB
Create Date22/09/2016
Download

cùng danh mục