Trích yếu Thông tư số 89/2016/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
Kí hiệu 89/2016/TTLT-BTC-BCT
Loại Văn bản Thông tư
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành Bộ công thươngBộ Tài chính
Người kí
Ngày hết hạn 23/06/2016

Download59
Stock
File Size1.75 MB
Create Date01/08/2016
Download
Các Phụ lục kèm theo bao gồm:
- PHỤ LỤC I: DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
- PHỤ LỤC II: DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
- PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

cùng danh mục