Cơ cấu tổ chức

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

1. Ông Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch

– Điện thoại: 0435.144.056
– Email: dungho1850@yahoo.com
– Địa chỉ: Tầng 4, Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2. Ông Chu Đức Khải - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

– Điện thoại: 0435.147.045
– Email: khaichuduc@gmail.com
– Địa chỉ: Tầng 4, Số 91Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

3. Ông Nguyễn Văn Sưa - Phó Chủ tịch

– Điện thoại: 0435.145.697
– Email: suanguyenvan@gmail.com
– Địa chỉ: Tầng 4, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội