Công văn nội bộ

Nội dung Tải về
Công văn 8278/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Dự án Nhà máy luyện cán thép chất lượng cao vào quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam Download
Công văn số 6573/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v kiến nghị của các Hiệp hội về khó khăn của các doanh nghiệp ngành thép Download