Bảng câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu (ER02.SG04)09/11/2022 - Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, Cơ quan điều tra đã ban hành Bản câu hỏi điều tra cho các Bên liên quan.

Nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các Bên liên quan cung cấp các thông tin trong Bản câu hỏi điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu. Bản câu hỏi điều tra được đăng công khai tại trang thông tin của Cục PVTM và Bộ Công Thương.

Căn cứ Quy định tại Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, thời hạn nhận bản trả lời câu hỏi là trước 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2022.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 73037898 (máy lẻ 116); Email: trongnd@moit.gov.vn

Bảng câu hỏi dành cho nhà sản xuất: Tải đây

Bảng câu hỏi dành cho nhà nhập khẩu: Tải đây

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Xem thêm ...