Hồ sơ gia nhập

Xin gia nhập Hiệp hội Thép Việt Nam (Vietnam Steel Association)

Quyết định thành lập Hiệp hội Thép Việt Nam Chi tiết
Điều lệ Hiệp hội Thép Việt Nam Chi tiết
Đơn xin gia nhập Hiệp hội Chi tiết

Xin gia nhập CLB Thép Kết cấu (Vietnam Steel Structure Club)

Quyết định thành lập CLB Thép Kết cấu (VSS) – Tiếng Việt Chi tiết
Quyết định thành lập CLB Thép Kết cấu (VSS) – Tiếng Anh Chi tiết
Quy chế hoạt động CLB Thép Kết cấu (VSS) – Tiếng Việt Chi tiết
Quy chế hoạt động CLB Thép Kết cấu (VSS) – Tiếng Anh Chi tiết
Đơn xin gia nhập CLB Thép Kết cấu (VSS) Chi tiết