Xuất khẩu thép của Trung Quốc vẫn tăng trong hai tháng đầu năm 2024

Dữ liệu Hải quan Trung Quốc cho thấy, lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2024 tăng đáng kể 30% đạt gần 16 triệu tấn so với 12 triệu tấn cùng kỳ năm trước.