Giá phôi thép châu Á không thay đổi trong bối cảnh mức giá chào hàng ổn định

Giá phôi châu Á không thay đổi trong bối cảnh mức giá chào ổn định và hoạt động thị trường chậm lại vào ngày 15 tháng 7, trong khi giá phôi thép giao ngay trong nước Trung Quốc tăng theo giá kỳ hạn.