Bảng câu hỏi điều tra dành cho DN SX/XK nước ngoài, nhà NK và DN SX trong nướcBảng câu hỏi điều tra dành cho DN SX/XK nước ngoài, nhà NK và DN SX trong nước trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với một số SP thép mạ NK vào Việt Nam (Mã vụ việc AD02) có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc

Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã số vụ việc AD-02).

Sản phẩm Thép mạ thuộc đối tượng điều tra được phân loại theo các mã HS sau: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7225.99.90; 7226.99.11; 7226.99.19; 7226.99.91; 7226.99.99.

Ngày 28 tháng 3 năm 2016, Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, các nhà nhập khẩu và các nhà sản xuất trong nước mà cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là ngày 10 tháng 5 năm 2016.

Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, tất cả các nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất/xuất khẩu có liên quan cần tham gia hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình trả lời bản câu hỏi đầy đủ cho đến khi Cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra đưa ra kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng của vụ việc. Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất trong nước hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo Điều 13 của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và Điều 22 của Nghị định 90/2005/NĐ-CP.

Lưu ý: Đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập khẩu, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ động chuyển bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà mình mua hàng hóa bị điều tra để các nhà sản xuất/xuất khẩu này trả lời bản câu hỏi điều tra.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 15 Pháp lệnh chống bán phá giá và Điều 30 Nghị định 90/2005/NĐ-CP.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản trả lời câu hỏi dành cho doanh nghiệp tại đĩa CD gửi kèm. Do đó, doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời cho Cơ quan điều tra đúng thời hạn.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có trong danh sách gửi kèm nhưng chưa nhận được bản câu hỏi điều tra và các doanh nghiệp không thuộc danh sách nói trên có thể liên lạc với các điều tra viên của Cơ quan điều tra theo thông tin bên dưới.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 2220 5002                       Fax: (+84 4) 2220 5003

Điều tra viên phụ trách vụ việc:

Vũ Quỳnh Giao, điện thoại: +84.4.22205002 (máy lẻ 1038); email: giaovq@moit.gov.vn; di động: +84.1234551688.

Nguyễn Thị Nguyệt Nga, điện thoại: +84.4.22205002 (máy lẻ 1039); email: ngantn@moit.gov.vn; di động: +84.989261838.

Danh sách tài liệu gửi kèm:

– Danh sách các nhà sản xuất trong nước có liên quan

– Danh sách nhà sản xuất/xuất khẩu có liên quan của Hàn Quốc;

– Danh sách nhà sản xuất/xuất khẩu có liên quan của Trung Quốc;

– Quyết định điều tra;

– Thông báo gửi kèm quyết định điều tra.

(Phòng Điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại
– Cục Quản lý cạnh tranh)

Trích: http://vca.gov.vn/NewsDetail.aspx?ID=3223&CateID=272

Xem thêm ...