Biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng tôn màu01/07/2020 - Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu (mã vụ việc: SG05) (Quyết định số 1931/QĐ-BCT).

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn (tên thông dụng là tôn màu) có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (mã vụ việc: AD04) (Quyết định số 3198/QĐ-BCT).

Căn cứ Mục 6 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT, việc áp dụng biện pháp tự vệ sẽ chấm dứt kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 nếu như không có Quyết định gia hạn. Cho đến nay biện pháp này đã hết hiệu lực và không được gia hạn.

Để thuận tiện cho doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp cũng như khai báo thuế phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) xin thông báo một số nội dung như sau:

– Biện pháp tự vệ được áp dụng đối với sản phẩm tôn màu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT hết hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

– Do đó, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020, mặt hàng tôn màu chỉ chịu biện pháp chống bán phá giá theo Quyết định số 3198/QĐ-BCT.

Trong trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc hoặc cần trao đổi thông tin về các Quyết định nêu trên, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục PVTM để được hướng dẫn chi tiết./.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Xem thêm ...