Bộ Công Thương ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn QuốcNgày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với mặt hàng thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc.

Sau khi có quyết định điều tra vụ việc, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) – Bộ Công Thương sẽ ban hành Bản câu hỏi về lượng và giá trị (Bản câu hỏi Q&V) đến các nhà sản xuất, xuất khẩu thuộc 2 nước bị điều tra, nhà nhập khẩu và nhà sản xuất trong nước hàng hóa bị điều tra. Các bên liên quan khác muốn nhận được Bản câu hỏi Q&V vui lòng liên hệ với Cục QLCT theo thông tin cung cấp dưới đây.

Một số thông tin về vụ việc:

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc vào Việt Nam của đại diện ngành sản xuất thép mạ trong nước (“Bên yêu cầu”).

Sản phẩm bị cáo buộc bán phá giá là Thép mạ, được phân loại theo mã HS sau: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7225.99.90; 7226.99.11; 7226.99.19; 7226.99.91; 7226.99.99.

Bên yêu cầu là bốn nhà sản xuất thép mạ của Việt Nam gồm: Công ty cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam (CSVC), Công ty TNHH Tôn Phương Nam, Công ty cổ phần Thép Nam Kim và Công ty cổ phần Tôn Đông Á.

Giai đoạn điều tra từ 01 tháng 10 năm 2014 đến 30 tháng 9 năm 2015.

Trường hợp muốn tiếp cận thông tin lưu hành công khai về vụ việc nêu trên, các bên liên quan phải gửi đơn đăng ký quyền tiếp cận thông tin liên quan của vụ việc đến Cục QLCT chậm nhất là 17.00 ngày 03 tháng 4 năm 2016.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (+84 4) 2220 5002 (máy lẻ: 1037/1039)

Fax: (+84 4) 2220 5003

Email: ninhtt@moit.gov.vn; ngantn@moit.gov.vn

Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá: xem tại đây

Thông báo tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá: xem tại đây.

(Trích http://vca.gov.vn/NewsDetail.aspx?ID=3194&CateID=275)

Xem thêm ...