Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố Bản câu hỏi điều tra (về lượng và giá) liên quan tới vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế đối với sản phẩm thép các bon chống ăn mòn (CORE) xuất khẩu từ Việt NamNgày 13 tháng 12 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã nhận được Bản câu hỏi điều tra (bằng tiếng Anh) về lượng và giá (Q&V) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm thép các bon chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu từ Việt Nam.

Trước đó, ngày 4 tháng 11 năm 2016, DOC đã khởi xướng điều tra vụ việc.

Bản Câu hỏi điều tra này đã được gửi đến các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm bị điều tra nêu trên sang Hoa Kỳ (dựa trên thông tin DOC thu thập từ trang web của Hiệp hội Thép Việt Nam, ấn phẩm Các sản phẩm thép của thế giới 2017, thông tin do nguyên đơn cung cấp và đăng ký tham gia của các bên liên quan). Bản câu hỏi bao gồm 4 phần:

  1. Các câu hỏi về lượng và giá
  2. Mô tả của sản phẩm bị điều tra
  3. Hướng dẫn chung trả lời Bản câu hỏi
  4. Xác nhận

Lưu ý: Bản trả lời của các doanh nghiệp phải được gửi qua đường điện tử trước 5h chiều (giờ miền Đông Hoa Kỳ) ngày 22 tháng 12 năm 2016 (tức 5h sáng ngày 23/12/2016 giờ Việt Nam). DOC có thể tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với bản trả lời. Trong trường hợp doanh nghiệp không cung cấp thông tin chính xác hoặc không hợp tác, DOC có thể sẽ sử dụng thông tin sẵn có và đưa ra phán quyết bất lợi. Theo DOC, việc các doanh nghiệp nhận được bản câu hỏi Q&V này không có nghĩa là đã hoặc sẽ được gửi (những) bản câu hỏi chính thức tiếp theo.

Doanh nghiệp quan tâm tới Bản câu hỏi điều tra Q&V đề nghị liên hệ với Cục Quản lý cạnh tranh theo thông tin như sau:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012 (gặp anh Lại Ngọc Bình); Fax: (04)222.05003

          Email: binhlan@moit.gov.vn; giangphg@moit.gov.vn.

                                     (Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

Xem thêm ...