Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) sửa đổi quyết định sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Ống thép cuộn cacbonNgày 15 tháng 7 năm 2016, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo sửa đổi quyết định sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Ống thép cuộn cacbon (Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe - CWP) của một số nước trong đó có Việt Nam do một số lỗi trong quá trình xác định biên độ bán phá giá.

Trước đó,  ngày 8 tháng 6 năm 2016 DOC đã ban hành quyết định sơ bộ trong đó kết luận sản phẩm ống CWP nhập khẩu từ Việt Nam được bán tại Hoa Kỳ thấp hơn giá trị thông thường, theo quy định tại mục 733 của Bộ Luật thuế năm 1930 với mức biên độ khác nhau. Tuy nhiên, Bên nguyên đơn không đồng ý với kết luận này và đã nộp bản bình luận đối với báo cáo sơ bộ đúng thời hạn quy định của pháp luật trong đó cáo buộc một số lỗi nghiêm trọng trong việc xác định biên độ đối với các công ty của Việt Nam. Theo quy định, DOC sẽ tiến hành phân tích, đánh giá tất cả những ý kiến nhận được và, nếu thích hợp, sẽ sửa lỗi bằng  cách thay đổi quyết định sơ bộ theo mục 19 CFR 351.224(e).
Mục 19 CFR 351.224(f), pháp luật chống bán phá giá của Mỹ quy định về lỗi trong quá trình tính toán liên quan đến phép cộng, trừ, hoặc hàm số học khác, lỗi văn thư do sao chép không chính xác, trùng lặp, hoặc tương tự, và các loại lỗi vô ý khác mà Bộ trưởng DOC xác định. Đối với lỗi nghiêm trọng, mục 19 CFR 351.224 (g) xác định  là một lỗi riêng lẻ hay kết hợp mà dẫn đến hệ quả: (1) sự thay đổi không ít hơn 25% của bình quân gia quyền biên độ phá đã được tính trong bản gốc (sai số) quyết định sơ bộ; hoặc (2) sự khác biệt giữa một bình quân gia quyền biên độ phá giá bằng 0 (de minimis) và bình quân gia quyền biên độ phá giá hơn mức tối thiểu (de minimis), hoặc ngược lại.
Sau khi xem xét, phân tích, DOC xác nhận lỗi nghiêm trọng trong việc xác định biên độ bán phá giá của một số công ty của Việt Nam. Theo đó, DOC đã tiến hành điều chỉnh lại biên độ phá giá trong quyết định sơ bộ và thông báo hải quan Mỹ về sự điều chỉnh này.
             Chi tiết về bản thông báo sửa đổi kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ có thể xem tại đây.
                                                                  (Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

 

Xem thêm ...