Canada khởi xướng điều tra lại biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (vụ việc COR II).Ngày 16/01/2023, Cơ quan quản lý đường biên Canada (CBSA) đã thông báo khởi xướng điều tra lại (re-investigation) biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (vụ việc COR II). Thời hạn để các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tham gia trả lời bản câu hỏi sẽ là ngày Thứ ba, 22 tháng 02 năm 2023.

 • Biện pháp Phòng vệ thương mại bị điều tra: Chống bán phá giá (đối với Việt Nam), Chống bán phá giá & Chống trợ cấp (đối với Thổ Nhĩ Kỳ)
 • Sản phẩm điều tra: Thép chống ăn mòn cán phẳng ở dạng cuộn hoặc dạng tấm, có độ dày lên tới 0,168 in. (4.267 mm) và chiều rộng lên tới 72 inch (1,828.8 mm), có hoặc không được xử lý bề mặt và chống vân tay;
 • Sản phẩm loại trừ:
  • Các sản phẩm thép mạ màu;
  • Các sản phẩm thép không gỉ;
  • Các sản phẩm thép mạ dùng cho sản xuất ô tô và các sản phẩm hàng không;
  • Các sản phẩm thép mạ thiếc, chì, nickel, đồng, crom, crom oxide, hoặc hỗn hợp của hai trong số các chất nói trên;
  • Các sản phẩm thép băng có chiều rộng nhỏ hơn 3 inch;
  • Các sản phẩm thép đục lỗ hoặc thép công cụ.
 • Thời kỳ điều tra: từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/11/2022

Đối với các doanh nghiệp có sản xuất và xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang thị trường Canada trong giai đoạn điều tra, CBSA sẽ thu thập các thông tin về giá xuất khẩu, giá bán nội địa và chi phí sản xuất của các sản phẩm bị điều tra để rà soát và tính toán lại giá trị thông thường và giá xuất khẩu của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp không xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Canada trong giai đoạn kể trên vẫn có thể được rà soát, bằng việc tham gia trả lời ở mức tối đa các câu hỏi trong bản câu hỏi rà soát. Thời hạn để các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tham gia trả lời bản câu hỏi sẽ là ngày Thứ ba, 22 tháng 02 năm 2023. Tuy nhiên trước mắt, các doanh nghiệp có mong muốn được rà soát trong vụ việc lần này cần thông báo và xác nhận việc tham gia trả lời bản câu hỏi cho CSBA qua email/điện thoại trước ngày Thứ hai, 30 tháng 01 năm 2023.

CBSA cũng đưa ra lịch trình dự kiến đối với vụ việc này như sau:

Thời gian

Nội dung

16/01/2023 Khởi xướng tái điều tra và ban hành bản câu hỏi
15/02/2023 Các doanh nghiêp nhập khẩu nộp bản trả lời câu hỏi
22/02/2023 Các doanh nghiệp xuất khẩu và Chính phủ nước bị điều tra trợ cấp nộp bản trả lời câu hỏi
29/05/2023 Đóng hồ sơ vụ việc
05/06/2023 Thời hạn để các bên liên quan nộp bản đệ trình liên quan đến vụ việc
12/06/2023 Phản hồi lại bản đệ trình của các bên liên quan
10/07/2023 CBSA đưa ra kết luận của vụ việc

 

Xem thêm ...