Cảnh báo về việc Vương quốc Anh dự kiến áp dụng Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM)Liên quan đến việc thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA), Vương quốc Anh dự kiến sẽ áp dụng Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) kể từ ngày 01/01/2027 đối với việc nhập khẩu một số mặt hàng nhất định có hàm lượng phát thải các-bon lớn trong các lĩnh vực: nhôm, xi măng, gốm sứ, phân bón, thủy tinh, hydrogen, sắt và thép.

Đồng thời, phía Anh đang tiến hành tham vấn rộng rãi các cá nhân, tổ chức quan tâm đối với tài liệu về cơ chế này tại link: https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-introduction-of-a-uk-carbon-border-adjustment-mechanism.

Thời hạn tham vấn: Hết ngày 13/06/2024 (giờ Anh).

Dự kiến, Cơ chế này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm: nhôm, xi măng, gốm sứ, phân bón, thủy tinh, hydrogen, sắt và thép sang Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp thành viên gửi ý kiến đóng góp về Văn phòng Hiệp hội Thép theo email: vietnam.steel.association@gmail.com để tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 13/6/2024.

Dự thảo (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Xem thêm ...