Chính phủ Ấn Độ có thể sẽ đưa thêm 3 sản phẩm thép vào Lệnh kiểm soát chất lượngTheo các nguồn tin cung cấp cho SteelMint, Chính phủ Ấn Độ đang có kế hoạch đưa thêm 3 sản phẩm thép nữa vào lệnh kiểm soát chất lượng vào tháng 11/2017.

Ba sản phẩm đó là: Thép cuộn cacbon cao, tấm phủ mạ kẽm và tấm phủ nhôm-kẽm. Phê duyệt đang chờ trong một thời gian nhưng dự kiến sẽ được thông báo vào tháng tới, các nguồn tin từ Bộ thép cho hay.
Nếu lệnh kiểm soát chất lượng này được thông báo, điều này có nghĩa là tất cả các nhà máy xuất khẩu sản phẩm nêu trên, phải đăng ký với Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS).
Ấn Độ nhập khẩu 41.000 tấn thép tấm phủ mạ kẽm từ Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2017.

Ấn Độ nhập khẩu tấm phủ mạ kẽm (Mã HS: 72107000)
Nước xuất khẩu    2017 (đến T7)    2016
China                            73,783               156,444
South Korea                58,744                 65,336
Vietnam                      40,958                     –
Japan                             4,633                    4,836
Khác                              6,098                   17,070
Tổng                          184,216                243,686
(SteelMint 10/2017)

Xem thêm ...