Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã thông báo gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi trong vụ việc điều tra phá giá sản phẩm thép mạ nhôm kẽmNgày 01/5/2019, Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã thông báo gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi trong vụ việc điều tra phá giá sản phẩm thép mạ nhôm kẽm tới 6.pm ngày 27/5/2019.

Theo Cục PVTM cho biết, hiện nay một số nhà xuất khẩu thép của Việt Nam đã thông báo DGTR việc tham gia vụ việc; các doanh nghiệp khác có ý định tham gia cần nhanh chóng thông báo với DGTR để đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng cần tuân thủ thời hạn để cung cấp bản trả lời câu hỏi cũng như các yêu cầu khác của cơ quan điều tra đối với bản trả lời.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Xem thêm ...