Danh sách các tổ chức thử nghiệm chất lượng thép đã được Bộ Công Thương chỉ địnhNgày 11/4/2014, Bộ Bộ Công Thương thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm chất lượng thép đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ (Cập nhật đến ngày 07/4/2013).

Ngày 11/04/2014, Bộ Công Thương thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm chất lượng thép đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ (Cập nhật đến ngày26/6/2014).

(Nguồn lấy từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn)

Xem thêm ...