Đối thoại AISC – CISA lần thứ 7 và Hội nghị Quốc tế về thị trường và thương mại thép lần thứ 12Từ ngày 26 đên ngày 28 tháng 3 năm 2014, tại Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã diễn ra Hội nghị Đối thoại giữa Hội đồng Gang Thép Đông Nam Á (Asean Iron and Steel Council-AISC) và Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc (China Iron and Steel Association-CISA) và Hội nghị quốc tế về Thị trường và Thương mại Thép lần thứ 12 (12th International Steel Market and Trade Conference) do Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc tổ chức.

Tham gia các sự kiện này, đoàn Việt Nam có 2 người gồm ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép – Đối thoại giữa Hội đồng Gang Thép Đông Nam Á – Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc (AISC – CISA Dialogue).
Về các hoạt động của Hội đồng Gang Thép Đông Nam Á, đoàn Việt Nam đã tham gia:

– Cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban Xúc tiến thương mại và Quan hệ (Sixth Trade Promotions and Relations Committee Meeting-TPRCO);
– Cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng Gang Thép Đông Nam Á (Seventh Meeting of the Asean Iron and Steel Council – AISC);
– Đối thoại giữa Hội đồng Gang Thép Đông Nam Á – Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc (AISC – CISA Dialogue).
Về Hội nghị quốc tế Thị trường và Thương mại Thép lần thứ 12, đoàn đã tham gia 2 tiểu ban:
– Thị trường và Thương mại Thép (Steel Market and trade);
– Thép để chế tạo các kết cấu xây dựng (Steel for Construction Structures).

Các thông tin về các vấn đề trên chúng tôi sẽ đăng tái trên các Bản tin Hiệp hội Thép Việt Nam số này và các số tiếp theo.

Xem thêm ...