Đông Á và Đông Nam Á sẽ thúc đẩy phục hồi nhu cầu thépTheo dự báo của Worldsteel, nhu cầu thép toàn cầu sẽ bắt đầu phục hồi trong năm 2023 sau khi giảm 3,2% năm 2022. Đông Á và Đông Nam Á sẽ đóng góp phần lớn tăng trưởng nhu cầu năm 2023, bù đắp cho sự suy yếu ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

Nhu cầu thép của Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi 2% đạt 939,3 triệu tấn năm 2023 và giữ nguyên vào năm 2024. Nhu cầu thép giảm 3,2% năm 2022. Worldsteel lưu ý rằng hoạt động xây dựng bất động sản có thể tăng vào cuối năm 2023, nhưng các chỉ số chính của ngành vẫn rất yếu. Trong khi đó, đầu tư cơ sở hạ tầng đang chuyển sang các dự án sử dụng ít thép hơn.

Các nước ASEAN sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu thép kết cấu mạnh mẽ. Nền kinh tế toàn cầu suy yếu, du lịch giảm và lãi suất cao hơn đã ảnh hưởng đến khu vực và nhu cầu thép giảm 0,3% trong năm 2022. Du lịch quay trở lại và khởi động lại các dự án cơ sở hạ tầng bị trì hoãn, đặc biệt là ở Indonesia, Philippines và Việt Nam, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển. Năm 2023, worldsteel dự kiến nhu cầu thép của ASEAN sẽ tăng 6,2% lên 77,1 triệu tấn, trong khi vào năm 2024, nó có thể tăng thêm 5,7%.

Nhìn chung, worldsteel dự kiến nhu cầu thép năm 2023 sẽ tăng 40,8 triệu tấn đạt 1,8223 tỷ tấn. Trong số tăng đó, Trung Quốc đóng góp 18,4 triệu tấn, ASEAN 4,5 triệu tấn, Nhật Bản 2,2 triệu tấn và Hàn Quốc 1,5 triệu tấn.

(Nguồn: Kallanish)

Xem thêm ...