Dự báo thị trường nickel toàn cầu thâm hụt vào năm 2018Nhu cầu nickel toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá cung trong 3 năm liên tiếp vào năm 2018 do nhu cầu của ngành công nghiệp thép không gỉ tăng lên và việc sản xuất pin tăng lên.

Nhu cầu nickel toàn cầu tăng lên 2.259 triệu tấn, so với mức cung 2.206 triệu tấn, dẫn đến thiếu hụt nickel tinh luyện 53.000 tấn vào năm tới.

Dự báo thâm hụt sẽ được thu hẹp hơn so với năm nay, mà INSG chốt ở mức 98.000 tấn, với nhu cầu ở mức 2,15 triệu tấn và cung cấp ở mức 2,052 triệu tấn.

Theo Hiệp hội Thép Không gỉ Quốc tế (ISSF), việc sử dụng nickel của ngành thép không gỉ đã tăng 5% trong nửa đầu năm 2017 khi sản lượng thép nóng chảy không gỉ của thế giới đạt 23,2 triệu tấn.

INSG dự báo lượng nickel được sử dụng trong lĩnh vực này là vừa phải trong nửa sau của năm nay.

“Năm 2018 cũng nên là một năm tích cực đối với thép không gỉ nhưng với tốc độ tăng trưởng thấp hơn. Việc tăng sản xuất pin sẽ có tác động tích cực đến việc sử dụng nickel.”

Pin xe điện đang nổi lên như một thị trường mới cho nhu cầu về kim loại.

Nguồn tin: Vinanet

Xem thêm ...