Dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Kính gửi Các Doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam, Văn phòng Hiệp hội Thép xin kính chuyển nội dung dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nội dung chi tiết xin xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/18oTfxdQvNkW9WAvbyisr6Z50Kfh1wX_O Đề […]

Kính gửi Các Doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam,

Văn phòng Hiệp hội Thép xin kính chuyển nội dung dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 29/11/2021 để tổng hợp gửi lại cho Ban Soạn thảo.
Trân trọng cảm ơn,
Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam

Xem thêm ...