Dự thảo TCVN Thép không gỉ làm đồ gia dụng, Thép không gỉ làm khuôn ép nhựaHiện nay Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đang lấy ý kiến với Dự thảo TCVN về Thép không gỉ làm đồ gia dụng, Thép không gỉ làm khuôn ép nhựa. Thông tin chi tiết trong file đính kèm. Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung Dự thảo và gửi ý kiến góp […]

Hiện nay Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đang lấy ý kiến với Dự thảo TCVN về Thép không gỉ làm đồ gia dụng, Thép không gỉ làm khuôn ép nhựa.
Thông tin chi tiết trong file đính kèm.
Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung Dự thảo và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 16/12/2022 để tổng hợp gửi Ban Soạn thảo.
Trân trọng,
Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam

Xem thêm ...