Gia hạn kết luận chống bán phá giá thép hình chữ HBộ Công Thương vừa có thông báo gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu (mã số vụ việc AD03).

Cụ thể, ngày 5/10/2016, Bộ Công Thương đã ban hành số 3993/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H, có mã HS 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90 có xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam (mã số vụ việc AD03).
Theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày có quyết định điều tra, Cơ quan điều tra công bố kết luận sơ bộ về các nội dung liên quan đến quá trình điều tra; trường hợp đặc biệt, thời hạn công bố kết luận sơ bộ có thể được gia hạn nhưng không quá sáu mươi ngày.

Vì vậy, ngày 22/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4992/QĐ-BCT gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ vụ việc này thêm 60 ngày (tức là đến ngày 04 tháng 3 năm 2017).

Bộ Công Thương thông báo để các doanh nghiệp liên quan lưu ý và chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình khi ký kết các đơn hàng nhập khẩu.

(Bnews 23/12/2016)

Xem thêm ...