Hội nghị tập huấn “Điều tra đánh giá tổ chức, thực trạng tổ chức, hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp”Ngày 26/3/2014, Hiệp hội Thép Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi tọa đàm để hướng dẫn các doanh nghiệp điền phiếu khảo sát điều tra đánh giá tổ chức, thực trạng tổ chức, hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp.

Ngày 26/3/2014, Hiệp hội Thép Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi tọa đàm để hướng dẫn các doanh nghiệp điền phiếu khảo sát điều tra đánh giá tổ chức, thực trạng tổ chức, hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp.

Xem thêm ...