Hội nghị trực tuyến SEAISI 2020 (Phần 2)Sự kiện trực tuyến ngành thép năm 2020 được mong đợi nhất ở Châu Á, cung cấp nhiều chủ đề kiến thức kỹ thuật có thể giúp các nhà sản xuất thép cạnh tranh hiệu quả và hiệu quả hơn. Thời gian: 14:00 - 17:00 Ngày 22-23 & 29-30/9/2020.

Chủ đề:

Các ý tưởng và quan điểm mới về Phát triển Công nghệ và Vận hành được trình bày bởi các diễn giả nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm một số chủ đề sau:

1) Phát triển kỹ thuật số

2) Vận hành xuất sắc

3) Quản lý Môi trường & Năng lượng

4) Phát triển công nghệ

5) Quản lý nhà máy

6) Cải tiến chất lượng

7) Ứng dụng thép.

Phí tham dự: – Thành viên Seaisi: US$30;  – Không là thành viên Seaisi: US$180.

Vui lòng đăng ký tại đây:

(http://seaisi.net/event-registration)

Xem thêm ...