Hội thảo “Đối thoại thị trường Thép Việt Nam và thế giới 2017- Triển vọng 2018”Ngày 25/1 vừa qua, thực hiện chương trình công tác của Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2017 -2018, Thường trực Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã tổ chức Hội thảo và liên hoan tổng kết chào năm mới 2018 với chủ đề “Đối thoại công nghiệp Thép Việt Nam và thế giới năm […]

Ngày 25/1 vừa qua, thực hiện chương trình công tác của Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2017 -2018, Thường trực Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã tổ chức Hội thảo và liên hoan tổng kết chào năm mới 2018 với chủ đề “Đối thoại công nghiệp Thép Việt Nam và thế giới năm 2017 – Triển vọng năm 2018” tại Khách sạn Pan Pacific.

Ông Hồ Nghĩa Dũng khai mạc Hội thảo

Hội thảo đã cung cấp và trao đổi những thông tin mới nhất của VSA, Hiệp hội Thép Đông Nam Á (SEAISI) và Hiệp hội Thép thế giới (WSA) và các tổ chức tư vấn quốc tế về ngành thép Việt Nam và thế giới. Nội dung chính của Hội thảo bao gồm:

– Báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

– Báo cáo thị trường Thép khu vực và thế giới;

– Đối thoại giữa các CEO ngành Thép

Lãnh đạo các Công ty thành viên tham dự

Hội thảo đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của hơn 170 đại biểu là đại diện các Cơ quan Nhà nước, các vị khách mời nguyên là lãnh đạo của các doanh nghiệp trong ngành thép, các đại diện đến từ các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Thép Việt Nam. Một số hình ảnh của Hội thảo

Xem thêm ...