Hội thảo kỹ thuật Seaisi 2020 (Trực tuyến)Hội thảo kỹ thuật Seaisi 2020 (Trực tuyến) Chủ đề: Tăng cường chuyển đổi về số hóa thông qua cải thiện độ tin cậy và năng suất Thời gian: 14:00 – 17:00 Ngày 15/9/2020

Chuỗi giá trị trong ngành thép và kim loại là vô cùng phức tạp. Các công ty phải đối mặt với một số lượng lớn các tài sản biến động được kết nối với nhau, một lượng lớn đơn vị sản phẩm, cơ sở khách hàng đa dạng với các yêu cầu chất lượng và dịch vụ khác nhau, và các kênh phân phối phức tạp với các tác động lợi nhuận khác nhau. Các công ty thép và kim loại đã liên tục cố gắng giải quyết những vấn đề này, nhưng các phương pháp cải tiến hoạt động truyền thống đã gần đạt đến giới hạn của chúng.

Để vượt qua những nút thắt về khả năng của con người trong việc giám sát các hệ thống phức tạp và thực hiện tính toán theo thời gian thực kéo dài, số hóa có lẽ trở thành giải pháp duy nhất. Công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi thế giới và cải thiện đáng kể cách thức hoạt động của các tổ chức. Bằng cách triển khai công nghệ kỹ thuật số, các tổ chức sẽ có thể cải thiện hiệu quả hoạt động, dịch vụ khách hàng, mức tồn kho và tỷ suất lợi nhuận.

Thông qua Hội thảo trực tuyến SEAISI 2020, những chủ đề trên sẽ được đưa ra thảo luận cùng với 4 diễn giả đến từ các công ty thép uy tín hàng đầu thế giới như Công ty CP Thép Trung Quốc (Taiwan R.O.C.), KOBE STEEL (Nhật Bản) và POSCO (Hàn Quốc).

Khi sản xuất thép bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, ngành công nghiệp này cần phải đón nhận số hóa như một yếu tố chính thúc đẩy khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh doanh.

Bài trình bày:

  1. Phân tích dữ liệu để cải thiện hiệu quả sản xuất trong quy trình luyện gang và thép – Mr. Yusuke Torii, KOBE STEEL, LTD – Japan
  2. Quản lý chất lượng thông minh trong luyện thép và đúc liên tục – Mr. Ryan Huang, CHINA STEEL CORPORATION – Taiwan (R.O.C.)
  3. Giới thiệu về Tiếp thị Giải pháp Tổng thể POSCO – Mr. Heo Yongkwan, POSCO – South Korea
  4. Nhà máy thông minh của POSCO – Hoàn cảnh và Chiến lược – Mr. Younghun Chung, POSCO – South Korea

Xem thêm ...