Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động hải quanKính mời Quý Công ty tham dự Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan và Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ tổ chức tại:  Hà Nội:  Thời gian: 08:30 – 17:30, thứ Hai, […]

Kính mời Quý Công ty tham dự Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan và Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ tổ chức tại: 

Hà Nội: 

Thời gian: 08:30 – 17:30, thứ Hai, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh: 

Thời gian: 08:30 – 17:30, thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn, 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Đề nghị Quý Công ty quan tâm xem thư mời, chương trình, Dự thảo Thông tư và Báo cáo dẫn đề để chuẩn bị ý kiến tham gia. 

Xin vui lòng xác nhận tham dự cho: Nguyễn Thị Thanh Loan, email: loanntt4@customs.gov.vn, ĐT: 0942328988

Nội dung dự thảo xin xem tại đây

Xem thêm ...