Hội thảo triển khai thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động hải quanNhiều nội dung mới, quan trọng về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan sẽ được Tổng cục Hải quan giới thiệu, hướng dẫn cho doanh nghiệp.

Thực hiện các Nghị Quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của doanh nghiệp, năm 2019, Tổng cục Hải quan đã xây dựng, hoàn thiện cơ chế đánh giá tuân thủ đối với 4 nhóm đối tượng thuộc người khai hải quan và nhóm doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng, công khai tiêu chí đánh giá phân loại mức độ tuân thủ và các nội dung quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và trình Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Để doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 81/2019/TT-BTC, Tổng cục Hải quan tổ chức hội thảo phổ biến nội dung của Thông tư này và lấy ý kiến dự thảo Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan tới cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo được Tổng cục Hải quan tổ chức:

  • Thời gian: Từ 8h00 – 17h00, thứ Năm, ngày 12/11/2020
  • Địa điểm: Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Các doanh nghiệp tham gia đăng ký liên hệ Đ/c Nguyễn Thái Hà, chuyên viên Phòng Quản lý tuân thủ – Cục quản lý rủi ro; Email: quanlytuanthu@customs.gov.vn

Xem thêm ...