Hội thảo trực tuyến 2020: Chuyển đổi hiệu quả năng lượng và môi trường hướng tới ngành thép bền vữngLiên hiệp Gang Thép Nhật Bản (JISF) phối hợp Viện Gang Thép Đông Nam Á (SEAISI) tổ chức Hội thảo trực tuyến về chủ đề Tiết kiệm Năng lượng. Thời gian: 13h00 - 16h10 Ngày 14 tháng 12 năm 2020 Đăng ký tham gia miễn phí.

Sáng kiến Thép ASEAN-Nhật Bản (AJSI) là một sáng kiến công-tư được triển khai vào năm 2014, nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và qua đó góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong ASEAN.

Năm nay, AJSI sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về cách ngành công nghiệp thép, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, có thể thực hiện các biện pháp ngắn hạn và dài hạn để cải thiện khả năng cạnh tranh bằng cách tăng hiệu quả năng lượng và môi trường.
Hội thảo dành cho các doanh nghiệp  liên quan đến ngành thép ở 7 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) và Nhật Bản.

Vui lòng Đăng ký tham gia miễn phí tại đây.

Xem thêm ...