Hội thảo trực tuyến AJSI 2024 – Đạt được trung hòa carbon trong ngành thépSáng kiến Thép ASEAN-Nhật Bản (AJSI) là một sáng kiến công tư được triển khai vào năm 2014 bởi Viện gang thép Đông Nam Á (SEAISI) và Hiệp hội gang thép Nhật Bản (JISF), nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và từ đó góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong ASEAN.

Trong khuôn khổ Sáng kiến Thép ASEAN-Nhật Bản (AJSI), Hội thảo trực tuyến AJSI 2024 với chủ đề “Đạt được trung hòa carbon trong ngành thép” sẽ được tổ chức vào: 12h30 ngày 6 tháng 2 năm 2024.

Phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng hướng tới trung hòa carbon, Hội thảo sẽ cung cấp thông tin về: Thúc đẩy khử cacbon trong ngành thép; Hoạt động xây dựng hướng tới trung hoà cacbon ở các nước ASEAN; Giải pháp công nghệ, tài chính, môi trường; Chiến lược chuyển đổi xanh của Nhật Bản; Tầm nhìn trung hoà cacbon đến năm 2050; Những nỗ lực và thách thức trong khử cacbon ở Nhật Bản và một số nước ASEAN…

Hội thảo trực tuyến miễn phí dành cho các bên liên quan ngành thép ở các nước ASEAN và Nhật Bản.

Đăng ký tham dự hội thảo hiện đang mở cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2024.

Xem thêm ...