Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi hiệu quả năng lượng và môi trường theo hướng ngành thép bền vững”Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi hiệu quả năng lượng và môi trường theo hướng ngành thép bền vững” trong khuôn khổ Sáng kiến Thép ASEAN-Nhật Bản được tổ chức vào: 13h00 - 16h30 Ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Sáng kiến ​​Thép ASEAN-Nhật Bản (AJSI) là một sáng kiến ​​công-tư được triển khai vào năm 2014, nhằm trao đổi kiến ​​thức, kinh nghiệm và qua đó đóng góp vào việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong ASEAN.

Năm nay, AJSI sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến lần thứ hai nhằm làm nổi bật cách ngành thép, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, có thể thực hiện các biện pháp ngắn hạn và dài hạn để đạt được quá trình chuyển đổi bền vững và hiệu quả về năng lượng.

Hội thảo trực tuyến miễn phí dành cho các công ty thép ở 7 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) và Nhật Bản.

Quý công ty quan tâm vui lòng đăng ký trước ngày 22 tháng 2 năm 2022 tại đây.

Nội dung chi tiết chương trình hội thảo xin xem tại đây.

Xem thêm ...