Khảo sát của Bộ Công Thương về xác định hàng hóa “Sản xuất tại Việt Nam”Hiện nay Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đang chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam” và xây dựng dự thảo “Thông tư quy định cách xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam”. Để có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đã xây dựng Phiếu điều tra, khảo sát để đánh giá quy trình thực hiện cũng như khả năng tự xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam hay “Sản xuất tại Việt Nam” của doanh nghiệp hiện nay.

Với mục đích giúp Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương có cơ sở từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để xây dựng bộ tiêu chí xác định hàng hóa Sản xuất tại Việt Nam đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị Quý Doanh nghiệp thực hiện Phiếu khảo sát nêu trên theo một trong hai hình thức sau:
1. Hoàn thành Phiếu khảo sát dạng bản giấy, có đóng dấu treo của doanh nghiệp và gửi về địa chỉ: Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc:

2. Hoàn thành Phiếu khảo sát trực tuyến tại link sau: https://tinyurl.com/mu3nchfw

Thời gian thực hiện Phiếu khảo sát: trước ngày 10/9/2022

Đầu mối liên hệ: Chị Phạm Thị Ngọc Minh/ Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương; điện thoại: 024.2220.5361/2468; email: minhptn@moit.gov.vn, vannthi@moit.gov.vn./.
Trân trọng cảm ơn,
Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam

Xem thêm ...