Khóa đào tạo trực tuyến SEAISI 2021Chủ đề: Tối ưu hóa quy trình để sản xuất thép hiệu quả và tiết kiệm chi phí thông qua các giải pháp kỹ thuật số và tiết kiệm năng lượng Thời gian: 14h00 – 17h00; Ngày 3 tháng 3 năm 2021

SEAISI, RGU ASIA Pte. Ltd. và Celano GmbH trân trọng giới thiệu các khóa đào tạo về hiệu quả năng lượng và các giải pháp kỹ thuật số giúp sản xuất thép và kiểm soát quá trình dễ dàng hơn.

Trong vài tháng qua, các ngành công nghiệp thép đang phải đối mặt với những thách thức lớn về năng suất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí giữa đại dịch COVID 19, trong khi bản chất phát triển của tất cả các ngành đang kêu gọi hiệu quả tốt hơn, do đó, điều quan trọng đối với các ngành là thiết kế chiến lược hoạt động mạnh mẽ trong tình hình hiện tại. Công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi thế giới và cải tiến đáng kể các cách thức để cách mạng hóa mô hình hoạt động, về tốc độ, chi phí và tính dễ dàng thực hiện.

Khóa đào tạo này dành cho các kỹ sư, nhà quản lý, nhà điều hành trong lĩnh vực nhà máy luyện và cán thép, những người quan tâm đến năng suất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Khóa đào tạo sẽ đi sâu vào các ứng dụng và tiến bộ công nghệ về cách các vận hành hiện đại có thể hưởng lợi từ việc số hóa trên các lĩnh vực khác nhau trong quy trình luyện thép.

Đăng ký miễn phí dành cho các thành viên Seaisi và thành viên VSA.

Vui lòng đăng ký tại đây: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Yyb17ripSuKPj8Pb1i4Bkg

Xem thêm ...