Kiến nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam về Thông tư số 41/2015/TT-BTNMTNgày 26/10/2015, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã có công văn số 105/HHTVN gửi Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

Trước hết, VSA đồng thuận với các Cơ quan Quản lý Nhà nước về việc yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo và chịu trách nhiệm khắc phục các rủi ro môi trường do việc không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu gây ra theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT. VSA đã nghiên cứu và nhận được công văn kiến nghị của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội về việc thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 09/9/2015 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/10/2015. Do thời gian rất ngắn kể từ khi ban hành Thông tư, VSA đã tổng hợp lại một số ý kiến của các doanh nghiệp để các Cơ quan Quản lý Nhà nước xem xét như: 1. Về việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu 2. Cơ quan ban hành “Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất “môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu gây ra theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT. 3. Thời hạn cấp Giấy xác nhận. 4. Thời hạn Giấy xác nhận. 5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường 6. Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu. 7. Yêu cầu về Bảo vệ môi trường trong kiểm tra, thông quan phế liệu nhập khẩu. 8. Trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Trích công văn số 105/HHTVN của VSA

Xem thêm ...