Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định FTATrong tháng 6/2022, Bộ Tài chính đã gửi công văn lấy ý kiến góp ý các dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các hiệp định FTA bao gồm:

Hiệp định VCFTA (Việt Nam – Chi Lê) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định thương mại Việt Nam – Cu Ba giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định CTPPP giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định EVFTA (Việt Nam – Liên minh Châu Âu) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định UKVFTA (Việt Nam – LH Vương quốc Anh và Bắc Ai-len) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định VN-EAEU FTA (Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định AIFTA (ASEAN – Ấn Độ) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định AANZFTA (ASEAN – Australia – New Zealand) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định AKFTA (ASEAN – Hàn Quốc) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định AHKFTA (ASEAN – Hồng Kong, Trung Quốc) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định ATIGA giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định VKFTA (Việt Nam – Hàn Quốc) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định thương mại Việt Nam – Lào giai đoạn 2022 – 2023;

Hiệp định ACFTA (ASEAN – Trung Quốc) giai đoạn 2022 – 2027;

Hiệp định VJETA (Việt Nam – Nhật Bản) giai đoạn 2022 – 2028;

Hiệp định AJCEP (ASEAN – Nhật Bản) giai đoạn 2022 – 2028;

Hiệp định RCEP giai đoạn 2022 – 2027;

Thông tin chi tiết các dự thảo Nghị định xin mời nhấn vào tên từng Hiệp định hoặc xem tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính tại: https://mof.gov.vn.

Xem thêm ...