Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép hình cán nóngNgày 21/8/2019, Bộ KH&CN ban hành công văn số 2589/BKHCN-TĐC về việc Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép hình cán nóng.

Căn cứ tình hình thực tiễn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm thép hình cán nóng, Bộ KH&CN nhận thấy cần thiết tăng cường quản lý mặt hàng thép hình cán nóng nhằm đảm bảo an toàn cho con người, tài sản của người sử dụng, cũng như ngăn chặn gian lận trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng thép hình cán nóng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ KH&CN đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu xuất nhập khẩu, năng lực thử nghiệm, các tiêu chuẩn và kinh nghiệm quản lý của các nước trên thế giới đối với sản phẩm thép hình cán nóng, đồng thời thành lập Ban soạn thảo để xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thesl\p hình cán nóng.

Để đảm bảo tuân thủ quy định về xây dựng và ban hành QCVN trong thời gian tới, Bộ KH&CN xin gửi tới Quý Bộ, ngành/doanh nghiệp/chuyên gia dự thảo Thông tư ban hành, dự thảo QCVN về thép hình cán nóng để nghiên cứu, góp ý.

Ý kiến của Quý Bộ, ngành/doanh nghiệp/chuyên gia đề nghị gửi về Bộ KH&CN (qua Vụ Tiêu chuẩn – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 20/9/2019 theo địa chỉ:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 2024.38361466 – 0904788327 (Mr.Long)

Fax: 024.38361771. Email:vutieuchuan@tcvn.gov.vn; info@vsqi.gov.vn.

Quá thời hạn trên, nếu Bộ KH&CN không nhận được ý kiến góp ý thì được hiểu là Quý Bộ, ngành/doanh nghiệp/chuyên gia đồng ý với các nội dung quy định trong dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ, ngành/doanh nghiệp/chuyên gia!

Xem chi tiết tại đây Thông tư ban hành QCVN thép hình cán nóng;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép hình cán nóng

Xem thêm ...