Lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư về xuất xứBộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Nội dung quan trọng tại dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến là thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Các nội dung khác về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Để đảm bảo nội dung quy định tại dự thảo thông tư phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước đối với kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa và phù hợp với cam kết quốc tế, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến rộng rãi các đơn vị có liên quan, các hiệp hội doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết Dự thảo thông tư lấy ý kiến xin xem tại đây.

Đề nghị các Doanh nghiệp thành viên nghiên cứu nội dung Dự thảo Thông tư và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng VSA trước ngày 05/12/2020 để VSA tổng hợp gửi cho Ban soạn thảo Thông tư.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xem thêm ...