Lấy ý kiến về đề nghị miễn trừ đối với sản phẩm dây thép hợp kimLấy ý kiến về đề nghị miễn trừ đối với sản phẩm dây thép hợp kim nhập khẩu để sản xuất bùi nhùi cọ xoong trong vụ việc điều tra CBPG đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Trung Quốc và Thái Lan.

Cục PVTM gửi tới Quý hiệp hội và Quý công ty công văn số 457/PVTM-P1 lấy ý kiến về đề nghị miễn trừ đối với sản phẩm dây thép hợp kim nhập khẩu để sản xuất bùi nhùi cọ xoong trong vụ việc điều tra CBPG đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Trung Quốc và Thái Lan.

Thông tin phản hồi đề nghị gửi về Cục PVTM trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Vui lòng xem công văn tại đây

Xem thêm ...