Lễ ký kết Biên bản hỗ trợ dự án giữa Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) và Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP)Ngày 27/6/2017, Ông Nguyễn Văn Sưa – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) và Đại diện Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP) của Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) đã ký kết văn kiện hỗ trợ dự án chính thức ghi nhận quan hệ hợp tác giữa hai bên (V-LEEP và VSA) trong hai năm tới. Hai bên sẽ hợp tác cùng nhau để đạt được các mục tiêu chung về phát triển và triển khai các dự án năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng cho các thành viên của VSA nhằm nỗ lực giảm năng lượng tiêu thụ và phát thải ở Việt Nam.

Văn kiện hỗ trợ dự án (PAD) là thoả thuận về số lượng hoạt động của mỗi bên bao gồm phát triển và triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng và năng lượng tại tạo tại các cơ sở thành viên Hiệp hội, và tập huấn cho các thành viên hiệp hội về tiết kiệm năng lượng và quản lý năng lượng. Hợp tác cũng thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm thực hành tốt trong ứng dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp.

VSA và các thành viên Hiệp hội bày tỏ quan tâm vào cải thiện nhận thức, năng lực xác định và phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo trong ngành thép Việt Nam.

Chương trình V-LEEP là dự án do USAID tài trợ được thiết kế để hỗ trợ các đối tác công – tư Việt Nam nhằm hoạch định chính sách, quy định và bắt buộc về môi trường cho tăng trưởng phát thải thấp trong lĩnh vực năng lượng, và đồng bộ với thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp. Chương trình sẽ thúc đẩy phát triển các mô hình điển hình để nhân rộng năng lượng sạch: Đánh giá công nghệ, tiếp cận tài chính, phát triển các dự án vay vốn ngân hàng, và phát triển nguồn năng lượng tái tạo bền vững ở Việt Nam. Thư quan tâm về Chương trình đã được ký kết giữa USAID với Bộ Công thương ngày 29/7/2015 và Chương trình hiện nay đang trong giai đoạn phê duyệt của Chính phủ để chính thức triển khai các hoạt động. Các hoạt động hợp tác giữa VSA và V-LEEP trong khuôn khổ PAD do hai bên ký kết sẽ được triển khai khi Chương trình được Chính phủ phê duyệt chính thức.

Xem thêm ...