Lịch sự kiện SEAISI 2024Sự kiện Ngày (dự kiến) Hình thức Địa điểm Hội thảo trực tuyến AJSI 6/2/2024 Trực tuyến Zoom Meeting Hội thảo kỹ thuật 2024 26/2 – 15/3/2024 Trực tiếp Các quốc gia thành viên SEAISI Hội nghị & Triển lãm SEAISI 2024 13 – 16/5/2024 Trực tiếp Việt Nam Hội thảo dự báo nhu cầu […]

Sự kiện Ngày (dự kiến) Hình thức Địa điểm
Hội thảo trực tuyến AJSI 6/2/2024 Trực tuyến Zoom Meeting
Hội thảo kỹ thuật 2024 26/2 – 15/3/2024 Trực tiếp Các quốc gia thành viên SEAISI
Hội nghị & Triển lãm SEAISI 2024 13 – 16/5/2024 Trực tiếp Việt Nam
Hội thảo dự báo nhu cầu thép 2024 27/8/2024 Trực tuyến Zoom Meeting
Diễn đàn Xây dựng & Bền Vững SEAISI 2024 11 – 13/11/2024 Trực tiếp Thái Lan

 

Xem thêm ...