Miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho doanh nghiệp nhập khẩuCục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn 646/CHHVN-VTDVHH hỏa tốc gửi đến các hãng tàu biển, doanh nghiệp (DN) cảng biển, các hiệp hội(nhựa, thép, giấy…) thông báo việc miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng nhập khẩu..

Trước đó, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải khấn trương làm việc với hãng tàu và DN cảng biển đế xem xét miễn giảm phí lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng do việc chậm dỡ hàng do lỗi của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc vướng mắc về cơ chế chính sách.

Ngày 5/3/2019, Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ Vận tải (Bộ Giao thông vận tải) đã tố chức họp với các DN cảng biển, hãng tàu biển nhằm thống nhất chủ trương và quyết liệt thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Vụ Vận tải và các cơ quan liên quan (Hải quan, môi trường, kiểm dịch y tế, thú y và bảo vệ thực vật …) làm việc trực tiếp với từng hãng tàu, DN cảng biển và chủ hàng nhằm tăng cường sự phối họp chặt chẽ giữa các DN kinh doanh dịch vụ kho bãi, cảng biển, hãng tàu với các chủ hàng để sớm có phương án thống nhất miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng, đẩy nhanh việc giải phóng các lô hàng phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất đang tồn đọng tại các cảng biển trên cả nước trong tháng 3/2019.

Để chủ động lập kế hoạch triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xử lý hàng hóa phế liệu đang tồn đọng được nhanh chóng, trả lại không gian cho cảng biển, hạn chế tình trạng hư hỏng hàng hóa, tránh thiệt hại cho cho các bên liên quan, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị cơ quan liên quan và DN khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể.

Theo đó, cơ quan liên quan và DN chủ hàng, hiệp hội ngành hàng (giấy, nhựa, thép…) chủ động phối hợp chặt chẽ với hãng tàu, đại lý hãng tàu và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện rà soát, thống kê, phân loại hàng hóa container phế liệu hiện đang tồn đọng tại cảng biển thuộc diện miễn giảm phí lưu container, lưu bãi, gồm: tên hàng, số container, số seal, số vận đơn/ngày vận đơn, tên phương tiện vận tải/ngày nhập cảnh, vị trí, địa điểm lưu giữ hàng hóa, thời gian lưu bãi.

Trên cơ sở phân loại chi tiết hiện trạng và nguyên nhân tồn đọng hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục nhập khẩu, báo cáo đề xuất phương án miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng đối với từng lô hàng phù hợp với điều kiện thực tế và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, các hiệp hội ngành hàng (giấy, nhựa, thép…) tuyên truyền phổ biến đến các hội viên về chủ trương miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đề xuất miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho từng lô hàng và kế hoạch làm việc với từng hãng tàu, DN cảng biển và gửi báo cáo về Cục Hàng hải Việt Nam (trước ngày 15/3/2019, email: dichvuvantai@vinamarine.gov.vn).

Các hãng tàu, đại lý hãng tàu và DN cảng biển chủ động thực hiện rà soát, thống kê, phân loại hàng hóa container phế liệu hiện đang tồn đọng tại cảng biển để phối hợp chặt chẽ với chủ hàng sớm có phương án miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng cho từng lô hàng và kịp thời báo cáo về Cục Hàng hải Việt Nam (trước ngày 15/3/2019, email: dichvuvantai@vinamarine.gov.vn)./.

 

(Theo Thời báo Tài chính Việt Nam Online)

Xem thêm ...