MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN CẤP CAO & TRIỂN LÃM VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 năm 2018 đã diễn ra thành công và thu hút hơn 2000 đại biểu, 40 diễn giả và 50 nhà tài trợ. Sự kiện đã trở thành một trong những diễn đàn lớn nhất hướng tới mục đích chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về những xu hướng và giải pháp mới nhất trong cuộc CMCN 4.0 và kết nối kinh doanh.

Tiếp nối thành công của Diễn đàn về CMCN 4.0 năm 2018, dưới sự bảo trợ và chỉ đạo chuyên môn của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương; Tập đoàn IEC phối hợp với Hội tự động hoá Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 (Industry 4.0 Summit 2019) vào ngày 2-3 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện, anh/chị vui lòng truy cập tại: http://www.i40summit.vn/

Đây là sự kiện quốc tế có quy mô lớn được tổ chức với các mục đích chủ yếu: (i) Công bố các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ Việt Nam và các bộ ngành tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; (ii) Tạo cơ hội cho trao đổi, tiếp nhận các ý kiến của chuyên gia trong nước và quốc tế về các chính sách tạo thuận lợi cho triển khai có hiệu quả cuộc CMCN lần thứ 4 tại Việt Nam; (iii) Triển lãm, giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ của CMCN 4.0 cho các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội của Việt Nam; (iv) Kết nối kinh doanh và xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực của CMCN 4.0 giữa các nhà đầu tư quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp và đại diện của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Kính mời các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự tại đường link: https://www.i40summit.vn/dang-ky-tham-du/

Xem thêm ...