Mời tham dự Hội thảo tổng kết “Thị trường thép Việt Nam và Công tác Hoạt động Hiệp hội Thép năm 2023- Định hướng năm 2024”Thực hiện chương trình hoạt động của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) năm 2024, Thường trực Hiệp hội Thép tổ chức Hội thảo tổng kết “Thị trường Thép Việt Nam và Công tác hoạt động Hiệp hội năm 2023 - Định hướng Hoạt động Hiệp hội 2024” theo hình thức trực tiếp tại Tp. Hà Nội.

Kính gửi Quý Doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam,
Thực hiện chương trình hoạt động của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) năm 2024, Thường trực Hiệp hội Thép tổ chức Hội thảo tổng kết “Thị trường Thép Việt Nam và Công tác hoạt động Hiệp hội năm 2023 – Định hướng Hoạt động Hiệp hội 2024” theo hình thức trực tiếp tại Tp. Hà Nội.
Chủ trì       : Ông Nghiêm Xuân Đa – Chủ tịch Hiệp hội;
Thời gian  : Từ 14h00 Thứ Bảy ngày 13/01/2024;
Địa điểm   : Khách sạn Hanoi Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Tp. Hà Nội
Thành phần :  + Cơ quan Nhà nước;
+ Lãnh đạo Hiệp hội Thép Việt Nam;
+ Đại diện Lãnh đạo và cán bộ đầu mối, phụ trách kinh doanh, kỹ thuật, môi trường các DN thành viên Hiệp hội.
Hội thảo sẽ là cơ hội để trao đổi, kết nối và cập nhật các thông tin mới nhất về dự báo thị trường thép thế giới và trong nước; các chính sách liên quan đến ngành thép; đặc biệt là các hoạt động, sự kiện của Hiệp hội và ngành thép toàn cầu năm 2024.
Để cuộc họp đạt kết quả tốt và công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Công ty đăng ký tham dự ít nhất 02 người trước 15h00 Thứ Sáu ngày 05/01/2024 về Văn phòng VSA (Họ tên/ Chức danh/ Điện thoại/ Email) theo địa chỉ: vietnam.steel.association@gmail.com hoặc theo đường link: https://forms.gle/Yx41wyyjjSgehYCs9  để đăng ký tham dự.
Thông tin chi tiết chương trình:
Trân trọng kính mời Quý Công ty đến tham dự để buổi họp đạt kết quả tốt./.
—————————————————————————————————–

The Vietnam Steel Association (VSA) cordially invites:

General Director/ Director of VSA’s Member Enterprises

Implementing the activity program of the Vietnam Steel Association (VSA) in 2024, the Annual Meeting “Vietnam Steel Market and VSA’s Activities in 2023 – Plans for 2024″ will be held in Hanoi.

Chair:             Mr. Nghiem Xuan Da – VSA’s Chairman

Time:              From 14h00  –  Friday, January 12, 2024

Venue:            International Convention Center, 11 Le Hong Phong, Hanoi

Participants:    + State agencies

+ Leaders of the Vietnam Steel Association

+ Representatives of Leaders and Officers in charge of business, technology and environment of VSA’s member enterprises.

The meeting will be an opportunity to exchange, connect and update the latest information on global and domestic steel market forecasts; policies related to the steel industry; the VSA’s activities and events of the global steel industry in 2024.

In order for the meeting to achieve good results and the reception to be thoughtful, it is recommended that your company submit registration for at least 02 people to attend the meeting before 15:00 on Friday, January 5, 2024 with the link below for registration: https://forms.gle/Yx41wyyjjSgehYCs9

 

Xem thêm ...