OECD: Hội thảo trực tuyến “Tác động của gián đoạn nguyên liệu thô đối với chuỗi cung ứng thép”Mời tham dự Hội thảo của Ủy ban thép - Tác động của gián đoạn nguyên liệu thô đối với chuỗi cung ứng thép, ngày 1 tháng 6 năm 2022

Sự kiện diễn ra vào 12:00 – 15:30 CET Ngày 1/6/2022

Sau các cuộc thảo luận tại phiên họp thứ 91 của Ủy ban Thép về tác động của sự gián đoạn chuỗi cung ứng gần đây, mục tiêu của hội thảo là hiểu rõ hơn về những tác động đang diễn ra đối với ngành thép và khám phá các chiến lược khả thi để làm cho chuỗi cung ứng thép trở nên linh hoạt hơn trong tương lai. Những phát triển này, về lâu dài có thể hỗ trợ nỗ lực khử cacbon trong ngành thép. Hy vọng rằng hội thảo này sẽ cung cấp một nền tảng để các hiệp hội ngành thép chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết về những gián đoạn đang diễn ra tại các quốc gia.

Đăng ký tham dự sự kiện vui lòng gửi email tới steel@oecd.org trước Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Xem thêm ...