Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng về phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quanTổng cục Hải quan kính mong Quý vị cùng nhìn nhận, đánh giá chất lượng công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan trong 10 năm qua (2014-2024) bằng cách tích vào câu trả lời trong phiếu khảo sát dưới đây. Sự hợp tác của Quý vị sẽ giúp cơ quan hải quan đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đổi mới các hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ.

Vui lòng bấm vào link sau để tham gia trả lời khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrBhRRCVJ2lWdc04L-MKZi2WlEuQO5X0hqAIqflAdioRVxw/viewform

Xem thêm ...